Pokyny pro závody 19/4 - UPOZORNĚNÍ

10.04.2015 14:44

 

Zde jsou k dispozici pokyny k závodu na klasické trati pořádaného v neděli 19.dubna 2015.

 

!!! POZOR - po nedávné vichřici je na celé ploše závodního prostoru velké množství rozptýlených polomů. Ty jsou průběžně zpracovávány. Nově vzniklé vývraty nebo světliny nejsou zatím zachyceny v mapě, jsou však dobře rozeznatelné. Při zavodě dbejte prosím zvýšené opatrnosti, nešplhejte na vyvrácené stromy !!!

 

Foto z prostoru závodu: Foto 1, foto 2.