Zápis do oddílu - 18.3.2014

20.02.2014 15:25

Náš klub bude otevírat pro zájemce nový kroužek věnovaný OB. 

První schůzka se koná 18.3 v prostorách ZŠ T. Šobra v 16:00 (sraz před hlavním vchodem). Případné dotazy zodpoví za trenérskou dvojici Vojtěch Blažek (721 867 610).

Tréninky budou probíhat jednou týdně (Út. 16:00). V tréninku se bude střídat teoretická příprava v učebně, kde si budeme představovat mapu a práci s ní, s tréninkem formou klasického běhaní či zábavných her. Zápisné na tento školní rok činní 200,-.

Členové se budou zapojovat do závodů jihočeského žebříčku orientačních sportů a organizování závodů.

Co je orienťák?

Orientační běh (zkratka OB) je moderní sportovní odvětví vytrvalostního charakteru, při němž je nutno se správně a rychle orientovat v neznámém terénu. Při závodě se hledají kontrolní stanoviště (kontroly) ve stanoveném pořadí a v nejkratším možném čase. Cestu mezi kontrolami si každý volí podle vlastní úvahy za pomoci mapy, buzoly a stručného popisu kontrol. O úspěchu v závodě rozhoduje tedy správná orientace a rychlý běh.

Proč začít orienťákem?

Asi největší krása orientačního běhu tkví v jeho provázanosti s přírodou. Sportoviště může být každý les i městský park. Při samotném závodě se pohybujete ve zdravém prostředí na čistém vzduchu. Běh po měkké lesní půdě neničí vaše klouby tak jako běh po asfaltu. V lese bez diváků vás nic nenutí jít až na hranici svých sil. Sami si volíte tempo a není důležité, zda závod pojmete jako procházku či boj s časem. A ani v případě, že přijdete z lesa s košíkem plným hub, se na vás nikdo nebude zlobit.