Velmi dlouhá trať .....

Letošní III. ročník Pimonova kufru není jen tak obyčejný závod. Kromě krátkých tratí v prostoru středovekých zlatodolů se dva z účastníků závodu (Tereza a Radim) chystají společně na trať mnohonásobně delší. Kontroly jsou na ní často bez popisu a dohledávka bývá obzvlášť náročná. Na druhou stranu to ale není nikdy nuda :)
Jako malé zpestření jsme letos připravili malou hádanku související s výše uvedeným. Namísto písmen jsou použity piktogramy popisů kontrol tak jak definuje orienťácká abeceda. Aby to nebylo úplně složité, je přiložena i drobná nápověda.
Vyluštěnou hádanku můžete spolu se svým jménem odevzdat při registraci na shromaždišti, kde budete moci zároveň připojit svůj podpis na přání. Tereza s Radimem po závodě vylosují pět z vás, kteří dostanou malou odměnu.
 
Hádanka
 

Jak vypadá Pimon?

Mezi laickou veřejností koluje řada představ jak vlastně písecký Pimon vypadá. 
Řada z vás se již Pimonova kufru v minulosti zúčastnila a je (téměř) jisté, že jste Pimona v lese viděli.  
Protože Pimonova podoba není dodnes uspokojivě vysvětlena, poprosili jsme Písecké muzeum o poskytnutí šesti nejčastějších podobizen, které návštěvníci Píseckých hor během posledních dvou století po údajných setkání s Pimonem zaznamenali.
Chtěli bychom vás poprosit o účast v anketě - ať už před nebo po závodě - jejímž výsledkem bude vyřešení této záhady jednou provždy. Anketa je pod obrázky.

1. 2. 3.

4.5. 6.