Žebříček B Cechy 2017 

 ROZPIS             POKYNY               ORIS-So                 ORIS-Ne

Závod probíhá za podpory:


Obec Kluky
 

 

Novinky

 
  • 18.7.2017 hlavní kartograf, Jirka Vištejn, se s námi podělil o svůj pohled na závodní terén:

 

Jak název závodní lokality napovídá - závodní prostor nebude tak úplně rovina. Historicky je slovo "hory" v názvu této lokality sice kvůli hornické činnosti spojené se středověkou těžbou zlata, ale to že tu je spousta kopců je také pravda. Jen než jsem mohl začít mapovat, musel jsem šlápnout cca 200m převýšení. Na závodní mapě je takových kopců hned několik. Z těchto kopců padá reliéf dolů do sedel a dále do rovinatějších partií, kde lze snadno přeběhnout častou síť mělčích i hlubších melioračních rýh i potůčků. Prostor protíná středně hustá síť komunikací. Asi největším lákadlem pro většinu běžců je v tomto terénu množství kamenů, někdy i velkých, jejichž hustota s nadmořsou výškou stoupá, od téměř bezkamenných spodních partiíí, až po oku orientačního běžce lahodícímu kameništi ve vyšších partiíích a na vrcholech. Často lze najít i skalky a pozůstatky po těžbě - jámy, lomečky. Porostově jsou Písecké hory různorodé - smíšený les buků, jedlí, smrků. V prostoru se místy nacházejí i partie smrkových a bukových hustníků, nepřekvapí ani jedlový hustník, místy větší množství oplocenek. Běžecká podložka se střídá od místy špatně průchodných kamenných polí až po vymetený vzrostlý bukový les či les s homogenním porostem nízké zelené travičky. V otevřených částech lesa lze vběhnout i do vysoké trávy a ostružiní.

Jako mapař se musím přiznat, že místy naleznete podměrečné porostové detaily, ojediněle možná i jiné objekty. Neexistující, či zmenšené mapové značky byste však najít neměli (-; . V porovnání s ostatními letošními již proběhnuvšími závody ŽB si myslím, že se v tomto prostoru nachází největší počet kamenů. A od ŽB v Litošicích opět návrat do kopců. 

Tak si přijeďte zazávodit do velice zajímavého prostoru kde se závod běžel naposled před více než 30 lety!

Jirka

  • červen - mapová rada schválila naši spolupráci s firmou Canon pro tisk map a také použití materiálu Monotex (=nezničitelný) pro tisk map vybraných kategorií (HD 16-45) na sobotní klasiku
  • květen - Jirka Vištejn dokončil mapu (ukázka níže); k nahlédnutí je také první sada fotek z lesa

  

  • duben 2017 - zveřejněn rozpis
  • únor 2017 - pracovní návrh tratí
  • říjen 2016 - prostor pro middle zmapován; stavitel tratí se seznámil s terénem
  • září 2016 - zahájeno mapování závodního prostoru; mapuje Milan Bílý a Jiří Vištejn
 
 
 

Organizace

hlavní rozhodčí - klasická trať Martin Janata (DKP8306)
hlavní rozhodčí - krátká trať Zdenko Procházka (DKP 4300)
stavitel tratí Radim Hošek (DOB8737)
hlavní kartograf Milan Bílý (JES7001)
ředitel závodu Otto Hartvich (OPI6900)

Terén

Prostor Mehelník je nejvyšší část Píseckých hor (634 m.n.m). Terén je vertikálně členitý a fyzicky náročný - v okolí Mehelníku je řada vrchů těsně pod 600 m.n.m (Svícny 599, Žejdlíček 584, Malý Mehelník 588, Ostrý vrch 539); jedná se mix dobře průběžného staršího lesa a rozsáhlejších hustších partií; v okolí Mehelníku a vrchololových partií je velké množství balvanů; les má podhorský ráz.

Historická mapa s prostorem Mehelník - Havírky z roku 1980.

Vizualizace závodního prostoru - ohraničen žlutou linií: